CHẬU XI MĂNG

 NT020 - Lan Quân Tử  NT020 - Lan Quân Tử
 NT021 - Sơn Tùng 30x40  NT021 - Sơn Tùng 30x40
 NT022 - Sơn Tùng 60x80  NT022 - Sơn Tùng 60x80
 NT023 - Sơn Tùng 1m2  NT023 - Sơn Tùng 1m2
 NT024 - Lan Ý  NT024 - Lan Ý

NT024 - Lan Ý

539,000₫

 NT025 - Vạn Lộc  NT025 - Vạn Lộc
 NT026 - Trầu Bà  NT026 - Trầu Bà
 NT027 - Ngũ Gia Bì  NT027 - Ngũ Gia Bì
 NT028 - Kim Ngân Bính 1m2  NT028 - Kim Ngân Bính 1m2