Giáng Sinh

 GS012 - Thông Trơn GS012 - Thông Trơn
 GS007 - Thông Ximang [L] GS007 - Thông Ximang [L]
 GS003 - Thông Giấy [L] GS003 - Thông Giấy [L]
 GS010 - Thông Cần Xé [L] GS010 - Thông Cần Xé [L]
 GS009 - Thông Cần Xé [M] GS009 - Thông Cần Xé [M]
 GS008 - Thông Cần Xé [S] GS008 - Thông Cần Xé [S]
 GS005 - Thông Ximang [S] GS005 - Thông Ximang [S]
 GS006 - Thông Ximang [M] GS006 - Thông Ximang [M]
 GS002 - Thông Giấy [M] GS002 - Thông Giấy [M]
 GS001 - Thông Giấy [S] GS001 - Thông Giấy [S]
 DN11 Couple Penguin DN11 Couple Penguin
 DN11 Snow Cat DN11 Snow Cat

DN11 Snow Cat

269,000₫

 DN11 Santa With Reindeer DN11 Santa With Reindeer
 DN11 Merry Christmas DN11 Merry Christmas
 DN13 We Wish You A Merry Christmas DN13 We Wish You A Merry Christmas
 DN13 Snowman DN13 Snowman

DN13 Snowman

269,000₫

 DN13 Santa Claus DN13 Santa Claus
 TCTT Merry Christmas TCTT Merry Christmas
 DN14 Warm Christmas DN14 Warm Christmas
 DN14 Let It Snow DN14 Let It Snow