NT002 - Kim Tiền

550,000₫

Sản phẩm liên quan

 Bàng Singapore không chậu  Bàng Singapore không chậu
 NT001 - Trầu Bà Thanh Xuân  NT001 - Trầu Bà Thanh Xuân
 NT003 - Lưỡi Hổ  NT003 - Lưỡi Hổ
 NT004 - Thiết Mộc Lan  NT004 - Thiết Mộc Lan
 NT002 - Kim Tiền